ماموریت ما

شرکت سرمایه‌گذاری دانایان (سهامی عام) به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه مالی دانایان بشمار می‌رود. این شرکت در حال حاضر به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری مالی به شماره ۱۰۹۴۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عمده فعالیت این مجموعه در مطابقت با اساسنامه تا به امروز، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بالاخص سهام شرکت‌های سرمایه پذیر متمرکز بوده است.
بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت به سرمایه‌گذاری غیر کنترلی که اغلب شامل سهام شرکت‌های بورسی می‌باشد اختصاص یافته و بخش دیگری از منابع مالی شرکت در مسیر تحصیل سهام کنترلی – مدیریتی صرف گردیده که اطلاعات تفصیلی آن‌را می‌توان در بخش شرکت‌های تابعه و یا اطلاعات مالی منتشر شده در تارنمای کدال مشاهده نمود.
بطور کلی شرکت سرمایه‌گذاری دانایان به عنوان یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تلاش می‌کند تا نسبت به شناسایی فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اقدام و با تحصیل سهام یا تامین مالی آنها منجر به ایجاد ارزش افزوده برای تمامی گروه‌های ذینفعان گردد که در این مسیر تاکنون منجر به تحصیل عمده سهام شرکت‌هایی گردیده که در بخش شرکت‌های تابع به آن‌ها اشاره شده است.
بیانیه ماموریت شرکت سرمایه‌گذاری دانایان به شرح ذیل است:
“شرکت سرمایه‌گذاری دانایان سعی دارد تا با شناسایی و ورود به بهینه‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد زیرساختی به منظور توسعه پایدار در مسیر حداکثر سازی منافع تمامی گروه‌های ذینفعان بالاخص سهامدان گام بردارد.