سرمایه گذاری دانایان

شرکت سرمایه گذاری دانایان به عنوان بازوی اجرایی سرمایه‌گذاری گروه مالی دانایان دارای تجارب و سوابق ارزشمندی در سرمایه‎گذاری در اوراق بهادار، ابزارهای مالی، مسکوکات و سایر دارایی‌ های مالی است. فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری دانایان ارائه کلیه خدمات بازار سرمایه به آن دسته از شرکت‌های سهامی خاص سرمایه پذیر است که به دلیل عدم آشنایی کامل با مفاهیم این حوزه، از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه جهت جذب سرمایه مورد نیاز خود بی بهره مانده‌اند. از طرف دیگر شرکت سرمایه‌گذاری دانایان ارائه دهنده خدمت مشاوره سرمایه‌گذاری به گروهی از شرکت‌های سهامی است که مایل هستند بنابر اصول مدیریت ریسک در شرکت‌های سهامی خاص دیگر که نماد آن‌ها در بازار بورس و فرابورس عرضه نمی شود، سرمایه گذاری کنند.

خدمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان

سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی (سهامی خاص) ارائه کلیه خدمات تامین مالی به شرکت های خصوصی راهبری و ارائه مشاوره به شرکت‌های مستعد ورود به بازار سرمایه ارائه مشاوره در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری به شرکت های خصوصی فراهم آوردن زمینه خرید و فروش تمام یا بخشی از سهام شرکت های سهامی خاص انتشار اوراق (صکوک) برای شرکت های سهامی خاص مشارکت دادن شرکت های سهامی خاص در تاسیس یا اداره نمادهای مالی کمک به مدیریت ثروت اشخاص حقوقی شرکت سرمایه گذاری دانایان با توجه به ارزش های محوری کسب و کار مانند؛ حداکثر کردن منافع سهام داران و ذی نفعان، پیروی از اصول توسعۀ پایدار و رعایت امانت‌داری

دیگر خدمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان

شرکت سرمایه گذاری دانایان تاکنون موفق شده است همراهی خود را از طریق سهام داری بلندمدت با شرکای خود حفظ کرده و در این مسیر کلیه‌ خدمات بازار سرمایه را به بهترین نحو و در کمترین زمان ممکن برای این ذی نفعان فراهم نماید. از آنجایی که شرکت سرمایه‌گذاری دانایان ماموریت دارد تا از طریق توسعۀ تخصص در زمینۀ شناخت کسب و کارهای مختلف و از طریق ارائه راهکارهای جامع بازار سرمایه به شرکت های سهامی خاص، خود را به‌عنوان همراهی امین و چابک برای بخش خصوصی معرفی نماید، چشم انداز ما تبدیل شدن به بهترین همراه بخش خصوصی در ایران از طریق ارائه خدمات با بالاترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن است. بهبود کیفیت حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه ارائه خدمات کامل بازار سرمایه به شرکت های سهامی خاص تبدیل شدن به مرجع تامین مالی شرکت های سهامی خاص در ایران